Sosyal Sorumluluk Politikası

FURAX sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

FURAX olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin özel isteklerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onlara bu anlayışla ortak olmaya davet etmekteyiz.

FURAX şirket politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir;

FURAX’da çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.

FURAX şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi özellikleri ve yetenekleri ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

FURAX tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkân sunulmaktadır.

FURAX’da çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

FURAX çalışanlarına serbestçe bir araya gelebilme özgürlüğünü tanımaktadır.

FURAX çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesai yapmamakta ve çalışanlarına haftada bir gün izin vermektedir.

FURAX ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

FURAX çevre kirliliği, doğanın ve hayvanların korunması konusunda son derece hassasiyetli olup sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.

FURAX şirket politikasındaki tüm kriterleri kalite yönetim sistemleri ile kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetilmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir